Over One Hope

Missie en visie

One Hope is een interkerkelijke groep mensen die het Evangelie willen delen en verspreiden. De verbinding met Gods Woord en mensen staat daarbij centraal. Ons doel is om de Bijbel kritisch te lezen en te onderzoeken om erachter te komen wat God ons wil leren vanuit het Evangelie. Als broeders en zusters willen wij elkaar wereldwijd, onder de leiding van de Heilige Geest, tot steun zijn.

Doelstellingen

Verkondigen en het verspreiden van het Evangelie in binnen- en buitenland. Daarnaast dragen wij het Evangelie uit door daden van compassie aan hulpbehoevenden. Dit wordt bereikt door: Bijbelonderwijs, trainingen, cursussen, bijeenkomsten en evenementen en het verlenen van hulp aan hulpbehoevenden.

Waar zijn we actiefMee op reis

2overons-missieenvisie-onehope.png
2overons-beleidsplan-onehope.png

Beleidsplan

Een aantal hoofdlijnen uit ons beleidsplan:

  • Concurrentieanalyse
  • Doelgroepen
  • SWOT-analyse
  • USP's & positionering
  • Doelstellingen
  • Middelenmix
  • Plan van aanpak

Bekijk hier het beleidsplan

Financiële verantwoording

Het beloningsbeleid

Er worden geen vergoedingen uitgekeerd aan de bestuurders.

2overons-financieleverantwoording-onehope.png

Jesaja 12:4

Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.’

Word donateur Neem contact op

Scroll naar boven