Projecten

Pakistan, India en Kenia

  • Support van een aantal kerken zodat zij kunnen uitbreiden en uitreiken naar gelovige en ongelovige om hen heen. 
  • Lokale kerk(en) ondersteunen met micro krediet zodat zij een gezond inkomen kunnen creëren.
  • Het in woord en daad bijdragen tijdens evangelisatiecampagnes.
Steun onze projecten
3projecten-onehope.png

Jesaja 12:4

Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig zijn verheven naam.’

Word donateur Neem contact op

Scroll naar boven